<address id="9xrvv"></address>

  <sub id="9xrvv"></sub><address id="9xrvv"></address>

  <sub id="9xrvv"></sub>

    Pay attention to earthquake and cherish life

    关注地震   珍爱生命

    震情信息

    您当前所在位置:

    • 震情速递

     震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
     4.0 2020-01-26 03:49:35.0 39.92 77.20 20 新疆克孜勒苏州阿图什市
     5.1 2020-01-25 06:56:05.0 31.98 95.09 10 西藏昌都市丁青县
     3.0 2020-01-25 06:44:14.0 39.93 77.38 18 新疆克孜勒苏州阿图什市
     6.8 2020-01-25 01:55:15.0 38.35 39.12 10 土耳其

     72 2020-01-26

    公共服务

    新万博体育客户端下载 284| 821| 841| 164| 752| 344| 578| 851| 897| 716| 756| 911| 636| 851| 95| 988| 398| 180| 501| 995| 662| 392| 907| 607| 725| 452| 603| 866| 330| 281| 144| 56| 34| 357| 187| 110| 197| 399| 29| 921| 354| 961|