<address id="9xrvv"></address>

  <sub id="9xrvv"></sub><address id="9xrvv"></address>

  <sub id="9xrvv"></sub>

    Pay attention to earthquake and cherish life

    关注地震   珍爱生命

    办事指南

    您当前所在位置:

    • 地震能预报吗?

     (1)什么是地震预报
     ?????? 地震预报是针对破坏性地震而言的,是要在破坏性地震发生前作出预报,使人们可以防备。
     ?????? 地震预报三要素 地震预报要指出地震发生的时间、地点、震级,这就是地震预报的三要素。完整的地震预报这三个要素缺一不可。
     ?????? 地震预报按时间尺度可作如下划分:
     ?????? 长期预报 是指对未来10年内可能发生破坏性地震的地域的预报。
     ?????? 中期预报 是指对未来一二年内可能发生破坏性地震的地域和强度的预报。
     ?????? 短期预报 是指对3个月内将要发生地震的时间、地点、震级的预报。
     ?????? 临震预报 是指对10日内将要发生地震的时间、地点、震级的预报。

     201 2019-09-10
    • 濮阳市开展深井电极垂向地电场地震前兆观测

     地震地电场前兆观测是地震前兆观测中一项重要的观测项目,在地震预报中发挥着重要作用。随着社会经济的快速发展,地震地电场前兆观测越来越受到较大的干扰影响,合适的观测场地也越来越不好选择。

     53 2019-05-24

    公共服务

    新万博体育客户端下载 587| 626| 519| 136| 529| 646| 119| 670| 485| 721| 694| 536| 286| 772| 982| 732| 75| 312| 286| 181| 786| 655| 932| 223| 316| 54| 16| 517| 847| 559| 613| 404| 747| 867| 672| 267| 990| 900| 403| 130| 711| 635|